Životopis Dana Janala

život a tvorba Dana Janala

Curriculum vitae

1970

Narodil jsem se ve Zlíně 12. března v den 22. narozenin mé matky Jany, která byla učitelkou v mateřské školce a pro radost hrála na housle a kytaru, což mě jako dítě velmi fascinovalo.

1985

Koupil jsem si elektrickou kytaru a začal jsem se učit jako samouk.

1986

Když matka Jana viděla mé opravdové zapálení pro kytaru, zašla se mnou do tehdejšího Parku kultury a oddechu v Gottwaldově, kde se vyučovala hra na různé hudební nástroje. Kytaru tam vyučoval pan Jan Včelař, který v té době dálkově studoval klasickou kytaru na konzervatoři v Brně. Zahrál mi H. V. Lobose – Preludium č. 3, které studoval na zkoušky. Když jsem to uslyšel, projelo mnou mrazení, velmi se mi taková hudba líbila a okamžitě jsem se rozhodl právě tomuto se v životě věnovat. Prodal jsem elektrickou kytaru, koupil jsem si starší klasickou kytaru Schneider a začal jsem docházet na hodiny kytary k panu Včelaři.

1988

Přestal jsem chodit do Parku kultury a oddechu na hodiny kytary, protože jsem využil nabídky pana Včelaře, docházet k němu domů na soukromé hodiny.

Kromě základů klasické kytarové hry, se mi rovněž dostalo poněkud svérázného školení v oblasti jazzovo bluesové scény. Pan Včelař přetékal emocemi a zapálením pro hudbu všech žánrů.

1989

Odstěhoval jsem se z bytu rodičů a našel si práci jako zapisovač elektroměrů v rozvodných závodech. Byla tam volná pracovní doba. Dostal jsem práci na měsíc dopředu, což se dobře hodilo k mému intenzivnímu studiu kytary.

Odmaturoval jsem s většími problémy jako konstruktér strojů a zařízení.

Dostal jsem od kamaráda kytaristy adresu na pana Jiřího Mecu, velkého znalce kytarové literatury, nahrávek a sběratele všeho, co se kolem kytary napsalo. Odeslal jsem mu otevřený dopis, ve kterém jsem ho prosil, jestli bych dál nemohl pokračovat ve studiu kytary pod jeho vedením. Dostal jsem přívětivou odpověď s pozváním na víkendový kytarový festival do Ostravy.

1990

Začal jsem dojíždět na hodiny kytary do Mokrých Lazců k panu Jiřímu Mecovi. Fascinovala mě jeho vzdělanost v oblasti klasické kytary, jeho obrovská knihovna s kytarovou literaturou a rozsáhlá fonotéka. Byl potěšen mým zájmem o kytaru a zahrnul mě informacemi, které jsem potřeboval. Dojížděl jsem k němu jednou za čtrnáct dnů, vždycky v sobotu. Věnoval se mi podstatnou část dne. Byl to takový malý kytarový seminář. Hodně jsem cvičil a dělal rychlé pokroky. Hrál jsem jenom skladby, které se mi líbily, protože bylo z čeho vybírat. Navíc mě pan Meca zásobil mnoha kvalitními nahrávkami pro kytaru.

1991

Pan Meca napsal o mě dopis svému příteli profesoru kytary konzervatoře v Kroměříži panu Švédovi. Řekl mi, že bude pro mě dobré, budu li souběžně dojíždět na hodiny také jinde – víc hlav, víc rozumu. Pan Švéda mě přijal na konzervatoři a řekl mi, že kvůli podlomenému zdraví a pokročilému věku už nevyučuje. Vyslechl mou hru na kytaru a doporučil mě na hodiny k profesoru Stanislavu Heglasovi, který kytarovou třídu přebíral. Tam jsem docházel po dobu jednoho roku a souběžně nadále dojížděl k panu Mecovi.

1992

Byl jsem na prohlídce zámku v Buchlovicích a nabídnul jsem vedení zámku kytarové vystoupení při prohlídkách zámku. Kastelánovi se to líbilo a angažoval mě na víkendové vystupování při prohlídkách zámku. Moje interpretace měly úspěch a dokonce vznikl film zámek Buchlovice. V tomto snímku jsem hrál klasické kytarové skladby pod záběry ze zámeckých interierů a parku. Kastelán mě doporučil na zámek Lednice, kde je větší návštěvnost. Byl v přátelských vztazích s tehdejším kastelánem lednického zámku. Začátkem července jsem začal vystupovat v modrém hudebním salonu při prohlídkách zámku Lednice.

Nadále jsem dojížděl na hodiny k panu Jiřímu Mecovi.

1993

Pan Jiří Meca mě seznámil s loutnistou Aloisem Menšíkem, který se právě navrátil z několikatiletého studijního pobytu v Basileji, kde studoval loutnovou hru u Hopkinsona Smitha, fenomenálního loutnisty. Pan Menšík mě přijmul na hodiny a začal mě vyučovat interpretaci renesanční a barokní loutnové hudby. Pod jeho vedením jsem upravoval loutnovou hudbu pro kytaru. Vytváření renesančních diminucí, nebo legátových barokních ozdob, jsem pod vedením pana Menšíka aplikoval v kytarových transkripcích loutnové hudby. K panu Menšíkovi jsem dojížděl na hodiny do roku 1995 a souběžně také k panu Mecovi. Začal jsem komponovat vlastní skladby pro kytaru a zapisovat je do not. V květnu jsem v nahrávacím studiu ve Zlíně natočil komplet svých skladeb a vlastním nákladem vydal MG kazetu, kterou jsem nabízel při svých vystoupeních na zámku v Lednici.

1994

V Lednici mě slyšel hrát produkční vydavatelství FKM Mnichov a zorganizoval vydání prvníno autorského CD i kompletu not u tohoto vydavatelství. Na tento popud jsem zakoupil kytaru José Ramirez a znovu jsem šel nahrávat do nahrávacího studia ve Zlíně své skladby. Vychází první CD – Guitar´s Dreaming a komplet not.

1995

Kytarista Martin Mysliveček, tehdejší profesor kytary Vysoké hudební školy v Grazu mě slyšel hrát při prohlídce zámku Lednice. Pan Mysliveček žije v nedalekém Mikulově a na část týdne dojíždí vyučovat kytaru do Grazu. Požádal jsem ho, jestli bych nemohl dojíždět za ním do Mikulova na hodiny kytary. Reagoval na to pozitivně a pozval mě k sobě do Mikulova na návštěvu, kde jsem mu přehrál skladby různých období od 16. do 20. století. Přijal mne na hodiny kytary. Do Mikulova jsem za ním dojížděl na hodiny kytary v letech 1995-1999. Seznamoval mě s kytarovou technikou Abela Carlevara a pomohl mi dále kultivovat můj kytarový repertoár.

1996

Založil jsem ve Zlíně Kytarovou školu Platero, která v době svého vzniku měla asi 200 žáků v těchto oborech: klasická kytara, akustická jazzová kytara, elektrická kytara a basová kytara. Zaměstnával jsem pět kolegů, kteří aktivně hráli na své nástroje v různých souborech. Pravidelně jsem organizoval v sále zlínské radnice koncerty českých i zahraničních klasických kytaristů a také koncerty žáků a učitelů v kytarové škole. Také jsem sám aktivně koncertoval jak na zámku v Lednici tak na jiných místech. V kytarové škole jsem vyučoval klasickou kytaru do roku 2001.

1997

Nahrál jsem v nahrávacím studiu ve Zlíně druhé autorské CD – The Guitar. Martin Mysliveček mne seznámil s  Patrickem Zeolim, kytaristou Irsko Argentinského původu, který působil několik let jako asistent při výukách Abela Carlevara a propagoval jeho progresivní techniku. S Patrickem Zeolim jsme často hráli improvizovaná dueta. Dojížděl za mnou do Lednice v letních měsících a hrávali jsme po večerech hodinové improvizace. Věnoval mi skladbu Evocación, kterou jsem později nahrál a je součástí CD „Preludios Americanos“. Také jsem měl možnost s ním konzultovat jihoamerické skladby, oblíbenou část mého repertoáru.

1998

Dostal jsem objednávku na hudbu k filmu Mikromundus. Tento dokumentární film se zabýval početím a růstem embrya v těle ženy. Byly tam krásné mikroskopické záběry ke kterým jsem komponoval kytarovou hudbu. Vzniklo třetí CD – Mikromundus. Toto CD jsem nahrával v překrásné akustice Rytířského sálu na zámku v Lednici za pomoci technika ze zlínského nahrávacího studia.

1999

V zimních měsících jsem podnikl koncertní cestu do Anglie. V Cornvolu jsem měl několik koncertů a výuky kytarové techniky. Také jsem komponoval skladbu Zpěvy ledu, což byl objednaný dárek pro Josefa Sekyru, prvního čecha na jížním pólu. Kratší CD s touto skladbou mu bylo dedikováno k jeho životnímu jubileu.

2000

Začal jsem intenzivně zkoumat preparovanou kytaru. Zde jsem použil své znalosti ze studií konstrukčního oboru. Kreslil jsem si a vyvíjel preparátory z různých materiálů. Na svých koncertech jsem uváděl skladby pro preparovanou kytaru. V nahrávacím studiu filmových atelierů ve Zlíně jsem natočil komplet skladeb pro preparovanou kytaru.

2001

V hudebním bazaru v Břeclavi se mi podařilo zakoupit dvě překrásné starožitné kytary: Anton Mitteis – polovina 19. století a bratři Plachtové – začátek 19.století. Tehdy jsem začal sbírat starožitné kytary, protože mě velmi fascinoval tón starožitných kytar. Postupně jsem při svých vystoupeních na zámku v Lednici začal odkládat moderní nástroje a stále více jsem hrál na nástroje starožitné, což se velmi hodilo k zámeckému interieru.

2002

Uzavřel jsem se na zámku v Lednici a v tomto úžasném prostředí jsem se cele oddal zkoumání kytarové techniky, komponování a úpravám staré hudby pro kytaru.

2003

Začal jsem nakupovat nahrávací studio, což byl zlomový krok v mé další práci. Koupil jsem kvalitní mikrofony, mixážní pult a studiový CDrecorder. Studio se dalo instalovat v jakémkoliv sále lednického zámku. Akustika zámeckých sálů je pro nahrávání kytary daleko vhodnější než umělá akustika v nahrávacím studiu.

2004

Intenzivní práce na sklabách barokního loutnisty Jana Antonína Losyho. V září nahrávám ve výstavním sále lednického zámku osum suit tohoto autora.

2005

Vzniká mnoho dalších, převážně autorských nahrávek. Díky nahrávacímu studiu nemám potřebu kompozice zapisovat do not a práce jde podstatně rychleji. Mikrofony jsou schopny zachytit i drobné alikvotní tóny preparovaných kytar.

2006

Práce na nahrávce MUSIC FROM 16TH CENTURY.

2007

Práce na nahrávce ETUDES FROM 19TH CENTURY.

2008

Práce na nahrávce PRELUDIOS AMERICANOS

2009

Práce na nahrávce GUITAR COMPOSITIONS 20TH CENTURY

2010

Velmi smutný rok mého života. Projevil se u mne zánět šlach v levé ruce, což znemožnilo cvičit na kytaru. Omezil jsem hraní pouze na vystoupení v zámecké expozici.

2011

Věnoval jsem se psaní not. Kompletoval jsem kytarové transkripce staré hudby. Pracoval jsem na skladbách pro perkusivně preparované kytary, kde jsem nehrál klasicky levou rukou.

2012

Práce na dvacetidílném kompletu mapující preparovanou kytaru.

2013

Začínám znovu cvičit na kytaru. Hodně využívám mentálního nácviku skladeb. Tato technika spočívá v tom, že se skladby fyzicky nehrají, ale přehrávají se pouze v představivosti. Dokonalá představa hrané skladby je cílem.

2014 – 2015

Práce na čtrnáctidílném kompletu KYTAROVÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA IMPROVIZACI.

2018 – 2019

Kompletace nahrávek pro internetové stránky.

Fotogalerie

Dan Janal

kytarová hudba z lednického zámku

Napište mi na facebooku

remove_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item', 'woocommerce_template_loop_add_to_cart' ); remove_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'woocommerce_template_single_price', 10 ); remove_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'woocommerce_template_single_add_to_cart', 30 ); remove_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item_title', 'woocommerce_template_loop_price', 10 );