Instruktážní video

Lekce kytarové techniky se zaměřením na improvizaci

Toto instruktážní video se ve čtrnácti kapitolách zabývá různými specifickými kytarovými technikami. Jednotlivé kapitoly jsou řazeny tak, že každá další předpokládá znalost předchozích. V prvních kapitolách se můžete seznámit s důležitými základy kytarové techniky jako je postavení rukou při hře, tvorba tónu a s tím související úprava tvaru nehtů na pravé ruce. Další kapitoly ukazují nácvik těchto kytarových technik: Flažolety a zatlumované tóny, Barré, Vibrato, Glissando, Repetovaný tón, Legato, Arpeggio, Rasguado, Tremolo, Barvy tónů, Různé techniky úhozu, Diferenciace levé a pravé ruky a Alikvotní tóny.

Lekce kytarové techniky se zaměřením na improvizaci nepožadují znalosti notového kytarového zápisu. Směřují k improvizaci, která není notovým zápisem omezena. Nejsou zde žádné nudné cvičení opakující se stále dokola. Různé kombinace prstů si vytváří každý sám a v kombinaci s rytmickou imitací, která se kapitolami prolíná, vzniká nekonečná řada cvičení. Diferenciace levé a pravé ruky, která se nedá dost dobře zapsat do not, již vyžaduje uvolněnou techniku hry na kytaru.

Mým přáním je, aby se každý kytarista naučil tvůrčím způsobem improvizovat a tak v sobě rozvíjel vztah k tomuto překrásnému nástroji.

Dan Janal

Lekce kytarové techniky se zaměřením na improvizaci

Konzultace hry na kytaru nebo výběru nástroje

Rád poskytnu občasnou konzultaci, výuku a poradím s kytarovou technikou, nebo s přednesem klasických kytarových skladeb. Mohu také pomoci s výběrem a seřízením kytary.

Je velmi důležité na jakou kytaru hrajete. Není podstatný druh nebo výrobce, ale zásadní je správné seřízení dohmatu. Struny musí být co možná nejblíže hmatníku a pražce natolik zarovnané, aby nevytvářely nežádoucí zvuky. Potom je možné uvolnění rukou a tím celé kytarové techniky.

Napište mi zprávu

Kontaktujte mne na facebooku

Pokud byste si přáli mne kontaktovat na facebooku, můžete se podívat na mé příspěvky nebo se se mnou spojit na této stránce.

Fotogalerie

Dan Janal

kytarová hudba z lednického zámku

Napište mi na facebooku

remove_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item', 'woocommerce_template_loop_add_to_cart' ); remove_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'woocommerce_template_single_price', 10 ); remove_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'woocommerce_template_single_add_to_cart', 30 ); remove_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item_title', 'woocommerce_template_loop_price', 10 );